търсене

Custom Search

ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕ * БИЛКОЛЕЧЕНИЕ * НАТУРАЛНИ СРЕДСТВА


За правилното събиране, съхраняване и приготвяне на лечебните билки


Пресните билки човек може сам да си набере през ранна пролет, понякога още от края на февруари, та чак до ноември. Някои от тях могат да се намерят даже и през зимата под снежната покривка, ако човек преди това си е забележел местонахождението им (напр. змийското мляко). За през зимата може да се приготви един не твърде голям запас от изсушени билки. За целта ние си ги набавяме в момента на най-голямото им съдържание на лечебни вещества. при ЛИСТАТА - преди и по време на цъфтенето.КОРЕНИТЕ се изравят в ранната пролет или през есента.ПЛОДОВЕТЕ се събират по време на зреенето. При това трябва да се има предвид следното: Берат се само здрави, чисти растения, по които няма паразити! Билките да се събират в слънчеви дни в сухо състояние, когато росата вече е преминала. Цветчетата и листата да не се натискат при събирането и за това да не се използуват найлонови пликчета и чанти! Билките почват да се потят и по-късно при съхненето почерняват.

Билките на Мария Требен

   МАРИЯ   ТРЕБЕН
"ЗДРАВЕ ОТ АПТЕКАТА НА ГОСПОД"

Свалете книгата от ТУК


Въпреки многобройните нападки от всевъзможни места срещу мен и моите съвети В брошурата "Здраве от аптеката на Господ", множеството въодушевени писма от здрави и болни, от лекари и народни лечители от страната и чужбина ме подтикнаха да предоставя на разположение на хората и занапред моите знания и най-новия ми опит с лечебни билки в едно подобрено и разширено ново издание на споменатата брошура.
Във Време, В което голяма част от човечеството се е отдалечила значително от естествения начин на Живот, в което заплашителни болести го Връхлитат поради неправилно отношение към живота. би трябвало да преоткрием нашите лечебни билки, с които Господ е така добър да ни дарява от незапомнени Времена. Пастор Кнайп казва в своите книги, че "за всяка болест е поникнала привичка!" Така че Всеки един може да направи нещо за здравето си, като за Всеки случай и навреме събира растения и билки от "Божията аптека", чая от които пие Всеки ден или при лечение, а екстрактите им използува за разтриване или налагане, като компрес или добавка във Ваната и т.н.
Когато човек реши да използува лечебните билки, той би трябвало да започне с кръвопречистващи билки като див чесън, коприва, Великденче, радика и жиловлек. Такива лечения, приложени точно по препоръка, никога не вредят. Ако не доведат до никакво или само до слабо облекчение и помощ, то Вероятно В къщи или на работното място съществуват геопатични зони на смущение. В този случай трябва да се извика опитен търсач на подземни богатства, за да установи места, В които няма лъчеизпускане.
При сериозно неразположение, температура и други очевидни болестни симптоми обаче е абсолютно необходимо да се извика своевременно лекарят за установяване на диагнозата и консултация. Също така се разбира от само себе си, че протичането на тежко заболяване и оздрави­телният процес требва да бъдат съвестно контролирани от лекар.
Това, че официалната медицина започва бавно да се обръща и към природолечението, проличава от XXV Международен конгрес за усъвършенстване на германската лекарска камара и австрийската лекарска камара, състоял се през март 1980 г. В Багдащайн - област Залцбург, на който участваха около 1500 лекари.
Университетският професор д-р Карл Алкен - Университет Заарланд, ФРГ, обосновава едно засилено обръщане на официалната медицина към лекуващите сили на природата, както следва: "След Втората световна война лекарите практически бяха някак безсилни при туберкулоза или отказване на бъбреците. След това дойде големият обрат с въвеждането на антибиотиците, а днес вече трябва да се борим с отрицателните последствия на отчасти свръх голямото. отчасти неправилно, прилагане на тези "благодатоносители". Към това идва и едно лавинообразно увеличаване на гъбичните заболявания, които се предизвикват от нарушаване на нормалното биологично равновесие. от твърде много медикаменти и от други влияния на околната среда.
От години проследявам лекарски съвещания и конгреси, чиито резултати се появяват и В ежедневните вестници. Множество, с чувство на отговорност, лекари предупреждават от прекомерна страст към лекарствата. Особено внимание се обръща непрекъснато на това, колко опасни могат да бъдат болкоуспокояващите средства. Те се взимат от безкрайно много хора без лекарски контрол и причиняват понякога много тежки увреждания на органите. Средства за спадане на кръвното налягане например, които се взимат по-продължително време, предизвикват у жените образуването на рак на гърдата, както са установили три, работещи независимо една от друга, изследователски групи в Бостън, Бристол и Хелзинки.
Сега аз искам лечебната сила и действие на важни растения заедно с насъбрания опит от последните две и половина години, това ще рече от появяването на брошурата "Здраве от аптеката на Господ", да направя достъпни за болните хора и да им протегна ръка за Възвръщане на здравето им. Да се излезе от безнадеждността на продължителното боледуване със собствени сили и своя Воля, благодарение на божествената сила на лечебните ни билки, е възвишаващо човека. Да си възвърне той здравето, да носи сам отговорността за него, издига човешкото достойнство в такава степен, която почти извежда болния от безпътицата на болния му живот.
Често ме питат откъде имам тези познания за билките. На това не мога да дам прецизен отговор. Като дете прекарвах ваканциите си у семейството на един главен лесничей. Там имах Възможността, далеч не за възрастта си, да изживея и почувствувам зависимостите в природата. Така аз различавах още като дете Всяко растение, знаех как се казва, но значението му като лечебно растение ми бе непознато. Майка ми, която бе възторжена почитателка на Кнайп, се стараеше, разбира се, нас, децата, да ни отгледа без химическо влияние.
Като младо момиче имах две преживявания, които са се запечатали В Живота ми. Една около 40-годишна вдовица, майка на три деца, се бе разболяла от левкемия и от болницата я бяха изписали като безнадеждно болна. Лекарите й даваха още три дни живот. Сестра й, загрижена за децата, които щяха да останат сами. отишла с урина от болната при една билкарка, недалеч от Карлсбад. И макар тази жена с ужас да казала: "Едва сега идвате с тази мъртва Вода!", дадените от нея билки помогнаха. Направеното след десет дни изследване в клиниката не показа никаква следа от левкемия.
Спомням си за друг един подобен случай, който стана по същото Време, с една 38-годишна майка на четири деца. И тук се касаеше за левкемия и лекарите не даваха повече никаква надежда. И тази жена отиде за съвет и съответните билки при една билкарка. Всеки ден тя си приготвяше няколко чаши с чай от билки и щом минеше край тях, отпиваше порядъчна глътка. Ако не ми помогне, то поне със сигурност няма да ми навреди, си казваше тя. Изследването след десет дни показа: Абсолютно никаква левкемия!
От тези примери се вижда колко е важно да се пие през деня голямо количество чай при наглед неизлечими заболявания. От този момент за мен е несъмнен факт, че билките могат да помагат даже при злокачествени болести.
На Сретение господне през 1961 г. се спомина добрата ми майка. От този момент имах определеното чувство, че ме натикват в билкознанието. Към това дойдоха нови познания и аз постепенно израснах с едно сигурно чувство в лечебните билки от аптеката на Господ. Сякаш една по-висша сила, предимно Божията майка - голямата помощничка на всички болни, ме насочваше, показваше ми сигурния път. Доверието в НЕЯ, обожаването и молитвата пред една стара, чудесна картина на Св. Богородица, която по странен начин попадна в ръцете ми и така в мое притежание, ми помагаше всеки път в случаи на колебание.
Така че аз се стремя да обърна Вниманието на хората не само Върху лечебните билки и тяхната сила, а преди Всичко Върху Всемогъществото на Създателя, В чиито ръце лежи защитен нашият Живот, който той определя. От НЕГО ние търсим помощ и утеха, при тежка болест - смирено и благоговейно билки от НЕГОВАТА аптека. Той ни ръководи, дарява и насочва нашия Живот по СВОЯ воля!
На края искам да подчертая още, че в преработената брошура съм се постарала във всяко едно отношение да включа всичките си допълнителни познания, за да бъдат те от полза на човечеството. Обстойното разширяване на материята свързвам с една молба: Не ми се обаждайте по телефона, нито ми пишете писма! Понеже не съм лечителка, не приемам и посещения! Много точно изготвеният указател с ключова дума ще Ви насочи на правия път при използуването на правилните билки! Освен това искам да Ви насоча и към брошурата "Лечебните успехи на Мария Требен" (Писма и сведения за лечебни успехи), която е издадена от "Енсталер" -Австрия.
И още нещо: Нямам експедиционна фирма, така че не приемам и поръчки за билки!

Грискирхен, май 1980 г.
МАРИЯ ТРЕБЕН
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Статии